Kort med højdekurver

Danmarks Højdemodel – Højdekurver – Dataforsyningen

Dataforsyningen

Danmarks Højdemodel (DHM) indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark og giver mulighed for at producere detaljerede og præcise kort.

Her er det SÅ let.

Se på kort – Geodatastyrelsen

Se på kort

På Geodatastyrelsens online tjenester kan du se både de nyeste kort og fotos over Danmark og nogle af de ældste i vores arkiver.

Danmarks højdemodel – Kortviseren

Danmarks højdemodel

Et topografisk kort viser virkeligheden — men formindsket ned i et særligt målestoksforhold. Ofte er det forholdet 1:25000, så 4-cm på kortet svarer til 1 …

Farvelagte højdekort, skyggekort og højdekurver fra Danmarks Højdemodel.

Danske kort – GEUS

Danske kort

Print dit eget kort i valgfrit målestok. Mulighed for at lægge højdekurver, matrikelkort, gradnet, UTM-net, m.m. ind over baggrundskortet.

Her finder du en samling af kort over Danmark, som du kan få vist på skærmen. Du kan zoome ind på kortet og flytte dig rundt forskellige steder i landet. Korttemaerne kan vises sammen med forskellige baggrundskort og hjælpelag, som f.eks. kystlinjer og terrænskygger.

Topografisk Kort – Spejderliv

Ophav: Kort & Matrikelstyrelsen KMS; Beskrivelse: Serien omfatter 405 bl., … De seneste kort er udgivet af af Kort & Matrikelstyrelsen, Højdekurver med 50 …

Find vej med kort. Print-selv dit eget topografiske kort-udsnit over Danmark med signaturer. Vælg målestok på både 4cm-kort og 2cm-kort. Tilvælg net med breddegrader og længdegrader eller UTM-koordinater. Print i både A5, A4, A3 og A2.

SDFE kortviser – Sdfekort.dk

Topografisk Danmarkskort – Print selv!

Print dit eget kort i valgfrit målestok. Mulighed for at lægge højdekurver, matrikelkort, gradnet, UTM-net, m.m. ind over baggrundskortet.

kort danmark – Digitale samlinger Søgeresultater

Møn 1:25.000 – Danmark – Vægkort – Nordisk Korthandel

Møn 1:25.000 – Danmark – Vægkort – Nordisk Korthandel – Nordisk Korthandel

Et 4-cm kort i det flotte, detaljerede og velkendte topografiske kortværk over Danmark. På kortet findes blandt andet: Stege, Nyord, Ulvshale, Møns Klint med Klinteskov og Liselund, Borre, Magleby, Råby, Oddermose, Damsholte, Damme, Hårbølle og Kalvehave

Keywords: kort med højdekurver, højdekurver kort, kote kort, koter på kort